Cofanie licznika samochodowego

Przy zakupie używanego auta kupujący biorą pod uwagę wiele kryteriów, wśród których duże znaczenie ma przebieg. Im mniej przejechało auto, tym mniej będą zużyte jego poszczególne podzespoły. Czy jednak aby na pewno? Niekoniecznie, ponieważ sprzedawca może dokonać cofnięcia licznika, celem zatajenia przed potencjalnym nabywcom rzeczywistego przebiegu pojazdu.

W niektórych przypadkach odejmuje się od przebiegu nawet 100 tys. km. Click To Tweet

Czy jest to legalne?

Szokujące dla większości kupujących może być to, że nie jest zabronione cofanie liczników pojazdów mechanicznych, o ile sprzedający auto ujawnia jego rzeczywisty przebieg w dokumentach, a potencjalny nabywca jest tego świadomy.

Od 1 stycznia 2014 roku w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym obowiązkowa jest informacja o przebiegu auta. Jeśli mamy wątpliwości co do uczciwości sprzedającego, można sprawdzić rzeczywisty przebieg na stacji diagnostycznej, która przeprowadzała wcześniejszy przegląd samochodu.

Korygowanie stanu licznika jest w Polsce niezabronione i nie ma za to kary, ale już zatajenie takiej korekty przy sprzedaży auta będzie celowym wprowadzeniem nabywcy w błąd. To oszustwo, a czyn ten nosi znamiona przestępstwa, co wskazano w art. 286 § 1 Kodeksu karnego:

„Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Takie przestępstwo będzie ścigane z urzędu, a pokrzywdzony może złożyć zawiadomienie do organów ścigania. Nieuczciwy sprzedawca musi liczyć się z tym, że kupujący, jeśli dowie się o oszustwie, będzie żądał zwrotu części pieniędzy. Przestępstwo musi zostać jednak udowodnione – przed sądem trzeba dowieźć, że sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zanim oszustwo zostanie udowodnione w sposób niebudzący wątpliwości, oskarżony jest uznawany za niewinnego. To w gestii oskarżyciela leży udowodnienie zamiarów sprawcy. Dowodem w sprawie może być zawarta umowa, zeznania świadków, czy też wyniki badania diagnostycznego na stacji diagnostycznej.

Firmy zajmujące się cofaniem liczników

 Pomimo faktu, że w Polsce legalnie można prowadzić punkt korekty liczników samochodowych, to mało która firma ogłasza się, że „przekręci” na zlecenie klienta licznik. Takie usługi oferują m.in.:

  • cofanielicznika-lodz.pl – od 100 zł,
  • korektalicznika.com,
  • http://www.liczniki-lodz.pl,
  • korektalicznika.auto.pl.

Co powoduje cofanie licznika?

Kupno samochodu z „przekręconym” licznikiem może wywołać wiele negatywnych konsekwencji. Nieznajomość prawdziwego przebiegu auta powoduje, że nie można ocenić jego realnego stanu. Niewykluczone, że będzie on wymagał większych nakładów finansowych, niż sądził kupujący. Samochód może posiadać wiele ukrytych usterek. Najlepiej jest to widoczne na przykładzie układu rozrządu z paskiem, który wymaga cyklicznej wymiany, wraz z pokonaniem określonej liczby kilometrów. Jeśli wymiana nie zostanie dokonana o czasie, może to doprowadzić do zerwania paska rozrządu i drogiego remontu głowicy silnika.

Mocno zużyte i grozić nagłą awarią mogą być także i inne podzespoły, m.in. turbosprężarka, dwumasowe koło zamachowe, czy też automatyczna skrzynia biegów.

Jeśli nie dokonamy ich prewencyjnej wymiany, może okazać się, że narazi nas to na spore wydatki. Click To Tweet

Im wyższy przebieg pojazdu tym droższe będzie też niekiedy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, z czym także trzeba się liczyć.

W jaki sposób sprawdzić czy licznik był cofany?

To czy licznik samochodu został cofnięty, można sprawdzić na kilka sposobów, m.in. w stacji diagnostycznej, w której był dokonywany wcześniejszy przegląd. Diagnosta od 1 stycznia 2014 roku zobowiązany jest do spisywania przebiegu auta w czasie badania technicznego, a informacja ta trafia do bazy CEPiK. Za pośrednictwem serwisu historiapojazdu.gov.pl można sprawdzić na podstawie podstawowych danych – numeru VIN czy numeru rejestracyjnego, czy dokonano w samochodzie korekty licznika.

Także w systemach prowadzonych przez Autoryzowane Stacje Obsługi (ASO) wybranych marek są prowadzone bazy danych z aktualnymi przebiegami pojazdów wraz z numerami VIN.

Importerzy aut prowadzą systemy informatyczne, gdzie można sprawdzić historię serwisową aut sprowadzonych do Polski z Niemiec.

Zapisz się do naszego newslettera

Oceń artykuł
[Liczba głosów: 2 Średnia: 1.5]