Jak odliczyć paliwo na firmę? Z tym pytaniem zmagają się wszyscy ci, których działalność gospodarcza wymaga regularnego korzystania z pojazdów – czy to osobowych, czy transportowych. Paliwo można z powodzeniem wliczyć w koszty uzyskania przychodów przedsiębiorstwa. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak to zrobić.

Odliczenie kosztów w przypadku samochodów transportowych

Auta o masie powyżej 3,5 tony

Jeżeli posiadamy auto dostawcze, ciężarowe i transportowe, które przeznaczone jest wyłącznie na cele działalności przedsiębiorczej, kwestia odliczenia paliwa jest bardzo prosta. W takim przypadku paliwo możemy w całości wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Aby móc to zrobić, musimy posiadać samochód dostawczy bądź ciężarowy o masie powyżej 3,5 tony. Ważne też, aby pojazd prawnie należał do przedsiębiorstwa oraz w odpowiednich dokumentach znalazł się zapis potwierdzający użytkowanie samochodu przez firmę.

Pojazdy o masie poniżej 3,5 tony

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku aut ,,z kratką”. Samochód osobowy o ciężarze nieprzekraczającym 3,5 tony może, po wstawieniu kratki, uzyskać status pojazdu dostawczego. Dzieje się to po otrzymaniu potwierdzenia ze stacji kontroli pojazdów (posiadającej uprawnienia do wydania tego rodzaju dokumentów). Jeżeli uda nam się po zamontowaniu kratki uzyskać specjalistyczny wpis do karty pojazdu, możemy bez problemu wszystkie wydatki dotyczące użytkowania pojazdu (w tym paliwo) odliczyć w firmie.

Jeżeli nasz samochód nie jest pojazdem transportowym o masie powyżej 3,5 tony oraz nie uzyska w stacji kontroli odpowiedniego wpisu, wtedy mamy prawo do odliczenia 50% podatku od towarów i usług. To jedyna ,,ulga”, na jaką możemy liczyć.

odliczanie kosztow paliwo 1

Samochody osobowe a odliczenie paliwa w firmie

W przypadku samochodów osobowych kwestia odliczania paliwa w firmie jest bardziej skomplikowana. Click To Tweet Poniżej opisano trzy najpowszechniej występujące sytuacje, w których możemy się starać o włączenie zużycia paliwa w koszty przychodu.

Auto kupione na firmę

Pierwsza sytuacja dotyczy aut kupionych na firmę, które zostały wpisane do ewidencji środków trwałych. Należy zaznaczyć, że przeznaczenie takich pojazdów jest wyłącznie firmowe. Koniecznie należy również zarejestrować samochód w Urzędzie Skarbowym, założyć dla niego ewidencję przebiegu pojazdu oraz napisać regulamin. Stworzenie takiej dokumentacji wydaje się pracochłonne, daje jednak wiele korzyści – pozwala m.in. odliczyć zużyte paliwo bez limitu. Każda podróż uznawana jest za służbową, co uprawnia do wliczenia jej kosztów w działalność firmy.

Samochód należący do przedsiębiorcy

Samochód należący prywatnie do przedsiębiorcy, ale używane także do celów służbowych nie musi być zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym czy widnieć w ewidencji środków trwałych firmy. W tym przypadku konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Odliczone mogą zostać tylko te wydatki, które są uzasadnione względami firmy. Kilometry przejechane przez pojazd sumuje się w okresach miesięcznych, każdorazowo mnożąc sumę przez współczynnik wskazany w tabelach księgowych. Kwota uzyskana w ten sposób określa górną granicę kosztów paliwa, które możemy odliczyć.

Pojazd użytkowany w sposób mieszany

To auta, które zostały włączone podczas ewidencji do środków trwałych firmy, jednak są w sposób mieszany (zarówno prywatny, jak i biznesowy) użytkowane przez właściciela przedsiębiorstwa. W takim przypadku jedynie podróże służbowe (i zużyte w trakcie takich wyjazdów paliwo) mogą zostać odliczone.

odliczanie kosztow paliwo 3

Auto pracownika używane w celach służbowych a odliczenie paliwa

Nierzadką sytuacją jest ta, w której pracownik wykorzystuje swój prywatny samochód do celów służbowych. W tym przypadku istnieją dwa rozwiązania:

  • przyznawanie raz w miesiącu kwoty pieniędzy przeznaczonej na pokrycie przejazdów,
  • zastosowanie rozliczenia poprzez delegację.

W pierwszym przypadku nie ma potrzeby prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji, a wypłacana pracownikowi kwota może w całości zostać wliczona w koszty uzyskania przychodów firmy. Z kolei rozliczenie poprzez delegację następuje według wcześniej określonej stawki za kilometr (mnożonej przez długość trasy). W przypadku wyboru drugiego rozwiązania konieczne jest prowadzenie ewidencji kosztów.

Zapisz się do naszego newslettera

Oceń artykuł
[Liczba głosów: 0 Średnia: 0]